De kijkwijzer

5ritten

Wat doet Kijkwijzer?

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsadvies: Alle Leeftijden, 6 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Waarover adviseert Kijkwijzer?

De adviesleeftijd van Kijkwijzer betekent niet dat een film ook zonder meer geschikt is voor kinderen vanaf die leeftijd. Daarover doet Kijkwijzer geen uitspraak. Een voorbeeld: een serieuze documentaire heeft het advies Alle Leeftijden, omdat deze geen schadelijke beelden voor kinderen bevat. De film kan echter toch ongeschikt zijn voor kleine kinderen, omdat de inhoud te moeilijk is.

Waar geldt het Kijkwijzeradvies nou voor?

Op bijna alle audiovisuele producten die in Nederland worden aangeboden wordt Kijkwijzer toegepast, van televisieprogramma's en bioscoopfilms tot films op DVD, games en video.

Wie is nou verantwoordelijk?

Kijkwijzer oordeelt niet over de inhoud of kwaliteit van films. Daartoe verschillen de voorkeuren en normen van ouders te veel. Kijkwijzer waarschuwt alleen voor mogelijke schadelijke beelden in televisieprogramma's of films. Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk voor wat hun kinderen mogen zien.
De leeftijdskeuring van 16 jaar is echter wettelijk (overheid/justitie) bepaald; bijvoorbeeld mag een 14-jarige geen 16-jaar gekeurde film in de bioscoop zien ook al zouden de ouders daarvoor toestemming geven.
Bij eventuele overtreding kunnen wij als bioscoopexploitant worden beboet. Zie ook onder “Waarom zijn de classificeringen adviserend behalve 16 jaar en ouder?”

Waarom zijn de classificeringen adviserend behalve "16 jaar en ouder"?

De overheid heeft een wettelijke bepaling verbonden aan de leeftijdsgrens van 16 jaar. Volgens artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht is een bioscoopexploitant strafbaar wanneer hij iemand jonger dan 16 toelaat tot een film met de classificatie 16.  Als er een vermoeden bestaat dat iemand nog geen 16 jaar is, dan mag de bioscoopexploitant om een legitimatie vragen en dient hij, bij een onjuiste leeftijd, dan wel het niet kunnen tonen van de legitimatie de toegang weigeren. Wordt hier geen rekening mee gehouden dan staan daar zware sancties op voor de bioscoopexploitant.